เรื่องราวความอร่อย
ของเอี่ยวไถ่

เรื่องราวความอร่อยของเอี่ยวไถ่

เรื่องราวความอร่อย
จากรุ่น...สู่รุ่น

เรื่องราวความอร่อย จากรุ่น...สู่รุ่น

การเดินทางของเรื่องราวความอร่อย...จากรุ่นบุกเบิก
ที่เริ่มจากร้านเล็กๆ ย่านโรงหนังเฉลิมนคร คลองถม
ในปี พ.ศ. 2503 “เอี่ยวไถ่” ชื่อจีนที่แปลเป็นภาษาไทย
ได้ความว่าความเจริญรุ่งเรือง

เริ่มต้นขึ้นจากการขายสุกี้แต้จิ๋วชามละ 5 บาท ด้วยความอร่อยที่เลื่องชื่อ

จนทำให้ลูกค้าบอกกันปากต่อปาก ในเวลาไม่ถึงปี “เอี่ยวไถ่” ได้ขยับขยาย

เพื่อรองรับความต้องการขอลูกค้า และย้ายมาที่ซอยเมืองทอง เยาวราช

จนในปี พ.ศ.2516 ได้เปิดสาขาเพิ่มที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า

และขยายสาขาเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน

จากเรื่องราวความอร่อยที่ส่งผ่านจากรุ่น…สู่รุ่น มานานถึง 60 ปี

หัวใจสำคัญที่เอี่ยวไถ่ยึดถือและรักษามาโดยตลอด คือคุณภาพ

และรสชาติของอาหารที่ใส่ใจในรายละเอียดต้นตำรับมากที่สุด

และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง