ข้าวอบเผือก

Baked Rice with Taro and Prawns

200.00฿