ขาห่านอบแห้ง

ขาห่านอบแห้ง

ขาห่านอบแห้ง

Braised Goose Leg

380.00฿