เผือกทอด

เผือกทอด

เผือกทอด

Deep-Fried Taro

65.00฿