ฟองเต้าหู้ทอด

ฟองเต้าหู้ทอด

ฟองเต้าหู้ทอด

Deep-fried Tofu

55.00฿