ลิ้นห่านเจี๋ยนคะน้าฮ่องกง

Stir-Fried Goose Tongues with Kale and Oyster Sauce

320.00฿