เมนูหมูหัน

เมนูหมูหัน

เมนูหมูหัน

Roasted Baby Pig

  • หมูหัน (Roasted Baby Pig with Crispy Skin) 2,000.-
  • หมูหันฮ่องกง (หมูติดเนื้อไม่มี่กระดูก) (Roasted Baby Pig with Crispy Skin in Hong Kong Style (De-boned)) 2,500.-
  • หมั่นโถว (Steamed Buns) 65.-
  • ต้นหอม-แตงกวา (Spring Onion and Cucumber) 65.-

ตัวหมูทำอาหารเมนูละ 200.-
Roasted Baby Pig 200 Baht Per 1 order

200.00฿

เมนูขายดี

SKU N/A Category