ข้าวหน้าเป่าฮื้อเนื้อปู

ข้าวหน้าเป่าฮื้อเนื้อปู

ข้าวหน้าเป่าฮื้อเนื้อปู

Rice Topped with Sliced Abalone, Crab Meat and Shitake Mushroon in Gravy Sauce

300.00฿