ข้าวหน้าไก่น้ำแดงเนื้อปู

ข้าวหน้าไก่น้ำแดงเนื้อปู

ข้าวหน้าไก่น้ำแดงเนื้อปู

Rice Topped with Chicken, Crab Meat and Shitake Mushroon in Gravy Sauce

200.00฿